Hur kom Speechpool till?

Ett vanligt klagomål från konferenstolkstudenter är att de inte hittar tillräckligt med lämpligt övningsmaterial. För dinosaurierna ibland oss som fortfarande minns tiden före Wikipedia och Google var detta det största problemet: vi var helt beroende av att våra medstudenter höll bra tal för oss. Men inte ens med Internet verkar vi ha funnit en lösning på problemet.

Material från nätet är ofta för svårt för nybörjare, eller så är det förlegat eller så gott som omöjligt att tolka (t.ex. nyheter som läses upp i halsbrytande fart!)

Vissa studenter har löst problemet genom att skapa webbplatser för fildelning och genom att ladda upp sina egna väl genomarbetade tal, som andra studenter vid samma universitet sedan kan använda som övningsmaterial. Detta löser dock inte problemet med att hitta tal på rätt språk. Om ett av dina passiva språk är ungerska men ingen på kursen talar ungerska som modersmål, var hittar du då lämpligt material på ungerska?

Så föddes tanken bakom Speechpool, i ett ögonblick av klarsyn (om än i blygsam skala): en potentiellt väldigt omfattande samling tal hållna av studenter för studenter, med så lite inblandning utifrån som möjligt,  och med så bred språktäckning som möjligt tackvare allas delaktighet.. Ett genuint samarbetsprojekt som ständigt uppdateras och utnyttjar den nya tekniken fullt ut, interaktivt och gratis för användaren.

 

Vem ligger bakom Speechpool?

Idé och utveckling: Sophie Llewellyn Smith

Kreativa bidrag i begynnelsestadiet: Matthew Perret and Andrew Gillies

Uppbackning; ekonomisk och annan: NNI (National Network for Interpreting) och Dr. Svetlana Carsten

Utveckling av webbplatsen: Matt Clarke

Översättning av webbsidan: studenter vid Mastersprogrammet i konferenstolkning och översättning vid the University of Leeds samt studenter från tolkutbildningar världen över som vänligen arbetat oavlönade med projektet.

Kontroll av webbsidans innehåll: ett team erfarna konferenstolkar har vänligen lovat hålla ett öga på talen som laddas upp, för att säkerställa att innehållet håller en god kvalitet.

 nni logo small

Hur finansieras Speechpool?

Speechpool får för närvarande inget ekonomiskt stöd utan drivs på frivillig grund av Sophie Llewellyn Smith. Om du gillar sajten och finner den användbar, bidra då VÄNLIGEN ekonomiskt via Paypal för att hjälpa till med finansieringen av teknisk support och underhåll av sajten. All hjälp med översättning av sajtens innehåll tas också tacksamt emot.