Hantering av personuppgifter

Vi samlar in Speechpool användarnas personuppgifter (namn, e-postadress) för att skapa deras inloggningsuppgifter och för att kommunicera med dem. Vi varken delar, vidarebefordrar eller säljer uppgifter om användarna. Vänligen kontakta oss ifall du vill att vi raderar dina uppgifter.