Vad är det som gör talet "bra"?

Ett "bra tal" ur en tolkstudents perspektiv är oftast både användbart och intressant: det ger dig en möjlighet att ta till dig nya kunskaper och vokabulär, och det är strukturerat så att du ska kunna öva tolkning. Talet bör innehålla vissa utmaningar utan att för den skull bli omöjligt att tolka.

 

Hur förbereder man ett tal?

  • Välj ett ämne. Det är till hjälp om du själv är intresserad av ämnet, men ge dig inte totalt hän: det blir troligen ett mycket svårtolkat tal om du beskriver ditt älsklingsämne in i minsta mystiska detalj.

  • Behöver du mer information om ämnet, gör efterforskningar! Leta i tidningsartiklar, se en dokumentär, sök bakgrundinformation på ansedda webbplatser, läs en bok. Kom ihåg att skriva ner referenser till ditt källmaterial, för du behöver dem sedan då du laddar upp ditt tal.

  • Bestäm dig nu för vilket budskap du vill förmedla. Ditt tal behöver en struktur. Är det ett berättande tal om ett händelseförlopp? Skapa en kronologisk ordning. Bygger talet på logisk argumentation? Skriv ner en plan i några punkter eller gör upp en tankekarta. Tänk ut en kort inledning för att ange ramen och förklara varför du valt att utforska detta ämne, och därefter en fyndig slutledning för att knyta ihop det hela eller för att ge åhöraren något att fundera vidare över. En mer detaljerad handledning i talskrivning och talstruktur finner du på www.orcit.eu. I avsnitten "Listening and Analysis" samt "Public Speaking" hittar du mängder av goda råd.

  • Vid det här laget bör du ha fått en del anteckningar på pränt: kanske en eller två meningar som inledning, ett antal punkter med huvudord samt några namn och siffror, och ett par avslutande ord. Ifall du nu har en eller två hela A4 sidor fulla med handskriven text så har någonting gått väldigt snett! Du ska inte skriva en uppsats, utan bara några stolpar som stöd för minnet då du håller ditt tal.

  • Nu är det dags att hålla ditt tal. Läs inte! Tolkar ägnar sig inte åt högläsning av texter, och det gör inte bra talare heller. Om du följt råden ovan så har du ändå ingen text att läsa upp, utan använd istället dina anteckningar som hjälp på traven för att hålla ditt tal naturligt och (halv)spontant. Ha ögonkontakt med publiken, och tänk på att tala långsammare om ditt tal är avsett för konsekutiv med anteckningar.

  • Av detta torde det tydligt framgå att ett tal är inte att ordagrant läsa upp en politikers tal, en tidningsartikel eller hela stycken med information från Wikipedia el.dyl. Förutom att det är ett brott mot upphovsrätten är det väldigt tråkigt, tröttsamt och svårtolkat för tolken. Tycker du själv om att tolka den sortens "tal"? Nej, liva istället upp dina tal: gör dem levande, informativa och intressanta. Uttryck gärna dina egna åsikter och knyt fakta till din egen livserfarenhet. På det här viset kommer du att ta till dig bakgrundsinformationen du läst; du kommer att lära dig massor och det blir roligare, och dina medstudenter kommer att tävla om att få tolka dina tal. Eller - de kommer åtminstone inte att klicka på "Kvalitetsalarm" för att ditt bidrag håller för låg kvalitet!