Användarvillkor

Speechpool erbjuder användarna en plattform för utbyte av tal som lämpar sig för tolkövningar.

Speechpool användare som är tolkpraktikanter, studenter vid tolkutbildningar samt yrkesverksamma tolkar får ladda upp innehåll (tal). Vi garanterar inte innehållets konfidentialitet.

Då du laddar upp innehåll samtycker du till att det kan ses av andra Speechpool användare, även under tolk- eller språklektioner

Du samtycker till att inte ladda upp innehåll som är obscent, stötande eller kränkande, eller som innehåller material som är olagligt att ha i sin ägo, eller som är upphovsrättsskyddat material. Du samtycker i synnerhet till att bara ladda upp orginalinnehåll i form av tal som du själv förberett och hållit, och du försäkrar att dina tal inte skrivits av någon annan, även om de kortats ner eller omarbetats.

Du är ensam ansvarig för det innehåll du laddar upp. Speechpool frånsäger sig uttryckligen allt ansvar och skadeståndssyldighet vad gäller innehåll. Om Speechpool finner att någon brutit mot reglerna gällande lämpligt innehåll förbehåller vi oss rätten att ta bort innehållet ifråga och utan förvarning avsluta användarens tillgång till Speechpool.

Du samtycker till att inte använda Speechpools innehåll i kommersiellt syfte. Du samtycker till att varken kopiera, reproducera, överföra, sända, sprida, licensera, sälja eller på annat sätt exploatera innehållet utan Speechpools på förhand givna skriftliga samtycke.