Warunki korzystania z serwisu

Speechpool oferuje swoim użytkownikom miejsce, w którym będą mogli wymieniać się przemówieniami odpowiednimi do tłumaczeń ustnych.

Użytkownicy Speechpool (studenci lub absolwenci kierunków tłumaczeń ustnych oraz praktykujący tłumacze ustni) mogą dodawać przemówienia. Nie możemy zagwarantować zachowania poufności tych nagrań.

Dodając nagrania na stronę Speechpool, użytkownik wyraża zgodę na ewentualne korzystanie ze swoich nagrań przez innych użytkowników portalu, w tym również podczas zajęć tłumaczeniowych lub językowych.

Użytkownik Wyraża zgodę, że nie będzie dodawać nagrań, których treść jest obsceniczna lub obraźliwa i które zawierają materiały, do których nie posiada praw, lub które są objęte prawem autorskim. W szczególności użytkownik wyraża zgodę, że będzie dodawać jedynie takie nagrania, których forma i treść są oryginalne i które nie zostały napisane przez inną osobę, nawet jeśli są wykorzystywane je w wersji skróconej lub adaptowanej.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodawanych przez siebie nagrań. Speechpool zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść nagrań publikowanych przez użytkowników serwisu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń dotyczących treści nagrań, Speechpool zastrzega sobie prawo do usunięcia nagrania naruszającego niniejsze warunki oraz/ lub zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał nagrań dostępnych na Speechpool do celów komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać nagrań w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Speechpool.