Polityka prywatności

Gromadzimy dane osobowe użytkowników strony. Te dane (imię, nazwisko, adres e-mail) wykorzystujemy do generowania haseł dla naszych użytkowników, a także do komunikacji z użytkownikami. Nie udostępniamy, nie przekazujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych użytkowników. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz usunąć swoje dane z naszej bazy.