Uslovi korišćenja

Speechpool nudi korisnicima platformu za razmenu govora prikladnih za vežbanje konferencijskog pevođenja.

Korisnici Speechpool-a koji su studenti ili diplomci konferencijskog prevođenja ili aktivni konferencijski prevodioci mogu postavljati govore. Ne garantujemo poverljivost govora.

Prilažući govore slažete se da ih mogu gledati drugi korisnici Speechpool-a, npr. za vreme jezičke nastave ili časova tumačenja.

Saglasni ste da nećete postavljati sadržinu koja je nepristojna, uvredljiva ili napadna, koja sadrži materijal koji nezakonito posedujete ili koja sadrži materijal zaštićen autorskim pravima. Slažete se da ćete postavljati samo originalnu sadržinu u obliku govora koje ste pripremili i dali, i da nećete prezentovati govore drugih autora, čak ni u vidu skraćenih ili adaptiranih verzija.

Vi ste odgovorni za sadržaj koji postavljate. Speechpool se izričito odriče svake odgovornosti i dužnosti u vezi sa sadržinom.

U slučaju saznanja o bilo kakvom kršenju smernica o prikladnoj sadržini Speechpool zadržava pravo da odstrani tu sadržinu i/ili korisniku ukine pravo pristupa Speechpool-u bez prethodne najave.

Saglasni ste da nećete koristiti sadržine dostupne na Speechpool-u u komercijalne svrhe. Saglasni ste da nećete kopirati, reprodukovati, prenositi, objavljivati, distribuirati, licencirati, prodavati ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavati sadržinu Speechpool-a bez prethodno dobijene pismene saglasnosti.