Terms and Conditions

Speechpool is bedoeld als platform waarop toespraken uitgewisseld kunnen worden die geschikt zijn voor het oefenen van conferentietolken.

Geregistreerde (aanstaande) conferentietolken – studenten, afgestudeerden en professionals - kunnen toespraken (inhoud) uploaden. De vertrouwelijkheid van deze inhoud kan echter niet worden gegarandeerd.

Als je inhoud uploadt, ga je met het volgende akkoord: je inhoud is voor andere gebruikers van Speechpool toegankelijk en kan dus ook bijv. als materiaal tijdens tolk- of taallessen dienen.

Verder bevestig je dat inhoud die je uploadt niet obsceen, beledigend of kwetsend is en geen materiaal bevat dat onrechtmatig wordt gebruikt of dat auteursrechtelijk beschermd is. Je stemt ermee in enkel originele inhoud te uploaden, bestaand uit speeches die je zelf hebt geschreven en voorgedragen, en dat je geen toespraken houdt, ook niet in veranderde of verkorte vorm, die door anderen zijn voorgedragen.

Jij verklaart als enige verantwoordelijk te zijn voor de door jou geüploade inhoud. Jij erkent hiermee dat Speechpool op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud. In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden betreffende inhoud behoudt Speechpool zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inbreukmakend materiaal te verwijderen en / of de account(s) van overtredende gebruikers te beëindigen.

Je stemt ermee in dat de op Speechpool toegankelijke inhoud niet voor commerciële doeleinden gebruikt mag worden, en dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speechpool niet toegestaan is om enige inhoud te vermenigvuldigen (bv. door te kopiëren of reproduceren), openbaar te maken (bv. door uit te zenden, overdragen, uitdelen, licentiëren, verkopen), of op enige wijze te exploiteren.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Difficulty Rating 0.00 (0 Votes)