Πολιτική απορρήτου

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από χρήστες του Speechpool. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου) για να δημιουργήσουμε στοιχεία σύνδεσης των χρηστών και για να επικοινωνούμε μαζί τους. Δεν μοιραζόμαστε, μεταβιβάζουμε ή πουλάμε τα στοιχεία των χρηστών. Αν επιθυμείτε να διαγραφούν τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε μαζί μας.