Ochrana osobných údajov

Od užívateľov Speechpoolu vyžadujeme osobné údaje. Tieto údaje (meno, e-mailová adresa) sa využívajú pri generovaní prihlasovacích údajov a na komunikáciu s užívateľmi. Údaje užívateľov ďalej nezdieľame, neodovzdávame ani nepredávame. Ak chcete, aby boli Vaše údaje zmazané, kontaktuje nás, prosím.