Naudojimosi taisyklės

„Speechpool“ – tai platforma, kurioje galima keistis kalbomis, tinkančiomis praktikuotis versti žodžiu.

Kalbas gali įkelti „Speechpool“ vartotojai, kurie mokosi versti žodžiu, yra baigę vertimo žodžiu studijas ar yra dirbantys vertėjai žodžiu. Įkeliamų kalbų konfidencialumo negarantuojame. Įkeldami kalbas, sutinkate, kad jas gali peržiūrėti kiti „Speechpool“ vartotojai, be kita ko, ir vertimo žodžiu ar kalbų mokymosi užsiėmimuose.

Sutinkate neįkelti nepadorių ar įžeidžiančių kalbų ir medžiagos, kuria neturite teisės disponuoti ar kuria pažeistumėte autorių teises. Visų pirma, patvirtinate, kad įkelsite tik savo parengtas ir sakomas kalbas ir neteiksite kitų autorių kalbų, net sutrumpintų ar pakeistų.

Prisiimate visišką atsakomybę už savo įkeliamas kalbas. „Speechpool“ neprisiima jokios atsakomybės už turinį.

Sužinojęs apie su turiniu susijusių sąlygų pažeidimus, „Speechpool“ pasilieka teisę iš anksto neįspėjęs tokį turinį pašalinti ir (ar) atimti iš vartotojo teisę naudotis „Speechpool“ svetaine.

Sutinkate nenaudoti „Speechpool“ skelbiamo turinio komerciniais tikslais. Sutinkate nekopijuoti, nedauginti, neperleisti, netransliuoti, neplatinti, nelicencijuoti, neparduoti ir kitaip neteisėtai nenaudoti turinio be išankstinio raštiško „Speechpool“ leidimo.