Brugerbetingelser

Speechpool tilbyder sine brugere en platform til at udveksle taler, der er egnet til tolketræning.

Brugere af Speechpool, som er tolkestuderende, dimittender fra tolkeuddannelser eller praktiserende konferencetolke, kan uploade materiale (taler). Vi garanterer ikke fortroligheden af indholdet.

Ved upload af materiale accepterer du, at dette må ses af andre Speechpool-brugere, samt at materialet må benyttes til tolke- og sprogundervisning.

Du indvilliger i ikke at uploade materiale af uanstændig, krænkende eller stødende karakter eller materiale, som er ulovligt at besidde, eller som er beskyttet af copyright. I særdeleshed accepterer du, at du kun uploader originalt materiale i form af taler, som du selv har fremstillet og fremført, og at du ikke fremfører taler forfattet af en anden, heller ikke selvom disse er forkortet eller tilpasset.

Du alene er ansvarlig for det materiale, du uploader.Speechpool fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet.

Ved enhver form for overtrædelse af vilkårene for passende indhold forbeholder Speechpool sig retten til uden varsel at fjerne materiale og/eller opsige en brugers adgang til Speechpool.

Du indvilliger i ikke at benytte materiale fra Speechpool til kommercielle formål. Du er indforstået med, at det ikke er tilladt at kopiere, reproducere, videresende, udsende, distribuere, licensere, sælge eller på anden måde udnytte noget som helst materiale uden forudgående skriftlig tilladelse fra Speechpool.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Difficulty Rating 0.00 (0 Votes)